ศูนย์รวมความงามเครื่องสำอางค์ทุกยี่ห้อ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บทนำ บริษัท คอสเมทไลฟ์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า "Beautykaza") รวมไปถึงบริษัทสาขาและพันธมิตรทางธุรกิจที่นำเสนอการบริการให้กับท่าน(ในที่นี้เรียกว่า "เว็บไซต์) ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ เราขอวามกรุณาให้ท่านอ่านข้อตกลงอย่างละเอียด ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวกรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์นี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อ นไขการใช้บริการนี้โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ Beautykaza กำหนดขึ้นด้วย

2. ลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการดัดแปลงจัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ถ่ายโอนลอกเลียนแบบเผยแ พร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Beautykaza

3. ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ Beautykaza ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ ทุกเมื่อทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ข้อมูลและอ งค์ประกอบทุกๆส่วนในเว็บไซด์นี้


Fatal error: Cannot redeclare bannerslide() (previously declared in /home/beautykaza/domains/beautykaza.com/public_html/inc/function.php:2) in /home/beautykaza/domains/beautykaza.com/public_html/inc/function.php on line 12