ศูนย์รวมความงามเครื่องสำอางค์ทุกยี่ห้อ

ร่วมงานกับเรา

1. Sales Executive (เปิดรับ 3 ตำแหน่ง)
    หน้าที่และรายละเอียดของงาน
       1. บริหารจัดการยอดขายและนำเสนอสินค้าในแต่ละเขต
       2. เยี่ยมร้านค้า เสนอขายสินค้า จัดรายการส่งเสริมการขายให้ร้านค้า
       3.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
       4.มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
       5.สามารถแก้ปัญหาให้ร้านค้า และเป็นที่ปรึกษาในเชิงธุรกิจ
    คุณสมบัติผู้สมัคร
       1.เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
       2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การขาย การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีทักษะการขาย
       3.มีประสบกรณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
       4.รักในงานบริหารจัดการงานขายและสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
       5.สามารถอดทนต่อเเรงกดดัน และมีความกระตือรือร้น
       6.ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
       7.ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

2. Marketing Executive (เปิดรับ 3 ตำแหน่ง)
    หน้าที่และรายละเอียดของงาน
       1. ศึกษาหาข้อมูลและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวใหม่ๆทางการตลาด
       2. หาข้อมูลจากการศึกษาเพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด
       3. วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการตลาดกับทีมงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
       4. วางแผนและนำเสนอการจัดทำงบประมาณสำหรับกิจกรรมการตลาด
       5. นำเสนอและจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการด้านตลาด
       6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
       7. ประสานงานหาช่องทางการสื่อสารการตลาดและ การทำ PR & Marketing ทุกรูปแบบ
    คุณสมบัติผู้สมัคร
       1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
       2.จบศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
       3มีประสบการณ์ในตำแหน่ง มาร์เก็ตติ้งอย่างน้อย 2 ปี
       4.มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
       5.มีทักษะความสามารถในการติดต่อ ประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
       6.มีความรับผิดชอบในการทำงาน/ อดทนต่อแรงกดดัน/ แก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
       7.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทุ่มเทในการทำงาน
       8.มีความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์เป็นอย่างดี


Fatal error: Cannot redeclare bannerslide() (previously declared in /home/beautykaza/domains/beautykaza.com/public_html/inc/function.php:2) in /home/beautykaza/domains/beautykaza.com/public_html/inc/function.php on line 12